واکنش آنی:خائن‌کشی(مسعود کیمیایی)‎

خائن کشی:منطق کشی!

امیررضا تجویدی مشکل اصلی خائن‌کشی اینجاست که نه می‌توان مبتنی بر منطق بیرونی ما به ازای شخصیت‌ها، روابط و انگیزه‌شان را درک کرد و نه فیلمساز خود را موظف به تبیین ابعاد مختصات منطق درونی‌اش می‌بیند؛ بنابراین آنچه اتفاق می‌افتد این است که با اثری مواجهیم که ما را به ورطه اتفاقاتش پرتاب کرده و انتظار دارد در ذهن خودمان، پیشینه شخصیت‌ها و اعمالشان را قابل توجیه بسازیم. با چشم دل - نه عقل - دیده شدن، شرط اصلی کیمیایی برای همراه کردن مردم محبوبش با سفری مغشوش و سردرگم برای قهرمانانی گنگ در یک حماسه به ظاهر دردمندانه تاریخی است.

.